อะไรนะคอนกรีตผสมเสร็จหัวหินหรอ…

คอนกรีต

ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ถูกนำมาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ โดยจะมีการนำมาผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่งจะมีการจัดตั้งยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงมีบริการส่งถึงที่ให้กับผู้ที่เข้ามาสั่งเป็นจำนวนมาก เพื่อสะดวกต่อการขนย้ายหรือท่านใดไม่สะดวกก็สามารถบอกได้ โดยจะมีค่าจัดส่งตามระยะทางเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเอง

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเป็นทั้งการขายผลิตภัณฑ์ และการขายบริการ ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาซื้อขายคอนกรีตจะเน้นคอนกรีตที่มีคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างจากคนที่มารับเหมาะจะคำนึงถึงเรื่องการบริการและราคาที่เหมาะสมตามคุณภาพของคอนกรีตซะเป็นส่วนมาก

ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจะมีการตวรจสอบไปตั้งแต่คอนกรีตยันถึงส่วนผสมองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งคุณภาพที่ได้นั้นจะต้องมีคุณภาพจริงๆ ซึ่งทางเราอยากให้ลูกค้าได้ของที่ดีและราคาเหมาะสมตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยจะมีการเลือกจากแหล่งที่มีคุณภาพดีมีส่วนคละถูกต้องตามมาตรฐานมาจัดกองเก็บไม่ให้ผสมกัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกบรรจุไว้ในไซโลอย่างมิดชิด และน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะเฉพาะอย่างมิดชิดเช่นกัน วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกลำเลียงสู่ขบวนการผลิตต่อไป

การผลิตจะเริ่มจากลำเลียงหิน ทราย ปูน ซีเมนต์ ผ่านเครื่องชั่งให้ได้น้ำหนักถูกต้องที่ออกแบบไว้ มีการคำนึง ถึงสภาพความชื้นของหินทราย ส่วนน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตจะผ่านเครื่องวัดปริมาตร แล้วนำเข้าผสมกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งเครื่องจะทำการผสมตามเวลาที่กำหนดเพื่อความสม่ำเสมอและรวดเร็วในการทำงาน เมื่อผสมเสร็จจึงสามารถจะจำหน่ายไปอย่างโรงงานต่างๆได้

Comments are closed.